Ngọc Tú – Nguyễn Nở

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Công viên châu Á, Hội An

Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 13
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 14
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 1
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 3
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 2
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 4
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 5
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 6
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 7
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 8
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 15
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 16

Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 11
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 10
Ngọc Tú - Nguyễn Nở - ngoc tu nguyen no 9

Bài sau
Văn Thắng – Muay
Bài trước
Gavin – Trí Hoa

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu