Ngọc Trâm – Ninh Khánh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Phim trường

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh23

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 6

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 5

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 4

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh25

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh24

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh22

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh21

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh

 

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh09

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh08

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh07

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh06

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh05

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh04

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh03

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh02

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - Ngoc Tram Ninh Khanh01

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 9

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 1

Ngọc Trâm - Ninh Khánh - ngoc tram ninh khanh 7

Bài sau
Công Vy – Cẩm Hiền
Bài trước
Chị Nhi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu