Ngọc Toàn – Kiều Loan

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Noo Trần, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cây Mắt Biếc, Huế

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan02

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan03

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan14

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan15

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan16

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan04

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan10

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan05

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan06

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan07

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan08

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan01

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan11

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan12

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan13

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan20

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan19

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan18

Ngọc Toàn - Kiều Loan - Ngoc Toan Kieu Loan17

Bài sau
Pyay Khaing – Win Myint
Bài trước
Hình cưới đẹp tại cây Mắt Biếc – Huế

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu