Ngọc Thành – Lan Tiên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quang, Quốc Phạm, Thanh Huyền, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An, Yên Retreat

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên1.01

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên12.Untitled5

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên11.Untitled4

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên01.Untitled1

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên10.Untitled3

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên2.07

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên14.Untitled7

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên02.Untitled10

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên03.Untitled11

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên09.Untitled2

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên15.Untitled8

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên16.Untitled9

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên04.Untitled12

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên07.Untitled15

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên05.Untitled13

Ngọc Thành - Lan Tiên - Ngọc Thanh Lan Tiên08.Untitled16

Bài sau
Hình cưới đẹp Hồ Trước Đông
Bài trước
Đại Quý – Minh Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu