Ngọc Sơn – Hồng Hảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Bồ Câu, Đà Nẵng, Hội An, Studio - Phim Trường

Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 1
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 2
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 3
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 4
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 5
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 6
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 7
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 8Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 9
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 10
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 11
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 12
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 13
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 23
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 24
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 25
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 26
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 27
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 28
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 29
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 14
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 15
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 16
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 17
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 18
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 19
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 20
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 21
Ngọc Sơn - Hồng Hảo - ngoc son hong hao 22

Bài sau
Trọng Thắng – Thanh Minh
Bài trước
Tiến Dũng – Quỳnh Nhung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu