Ngọc Phi – Kim Lý

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, street style

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 14

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 13

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 7

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 12

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 11

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 5

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 10

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 8

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 4

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 9

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 15

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 6

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 3

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 2

Ngọc Phi - Kim Lý - ngoc phi kim ly 1

Bài sau
Tùng Linh – Phương Thảo
Bài trước
Nguyên Dương – Yến Trần

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu