Ngọc Minh – Thảo Nhi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 2
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 3
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 4
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 5
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 6
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 7
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 8
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 9
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 10
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 11
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 12
Ngọc Minh - Thảo Nhi - ngoc minh thao nhi 13

Bài sau
Văn Mạnh – Thuỳ Trâm
Bài trước
Bảo Tùng – Mỹ Duyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu