Ngọc Hào – Ngọc Hà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam, Noo Trần, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Cầu Tình Yêu, Hồ Xanh, Hội An

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 1

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 2

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 3

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 4

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 5

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 6

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 7

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 8

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 9

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 10

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 11

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 12

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 13

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 14

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 15

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 16

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 17

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 18

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 19

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 20

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 21

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 22

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 23

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 24

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 25

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 26

Ngọc Hào - Ngọc Hà - ngoc hao ngoc ha 27

Bài sau
Hoàng Hiệp – Kim Xuyến
Bài trước
Văn Dũng – Bảo Châu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu