Ngọc Châu – Thanh Tâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Hội An

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 2

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 3

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 4

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 5

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 6

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 7

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 8

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 9

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 10

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 11

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 12

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 13

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 14

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 15

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 16

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 17

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 18

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 19

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 20

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 21

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 22

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 23

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 24

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 25

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 26

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 27

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 28

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 29

Ngọc Châu - Thanh Tâm - ngoc chau thanh tam 30

Bài sau
Tuấn Anh – Ngọc Diệp
Bài trước
Anh Duy – Nhật Vy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu