Ngọc Bình – Thanh Vy

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Phì Phú, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Ngọc Bình - Thanh Vy - 11.T T 0799

Ngọc Bình - Thanh Vy - 10.T T 0735

Ngọc Bình - Thanh Vy - 08.T T 0688x

Ngọc Bình - Thanh Vy - 05.T T 0598

Ngọc Bình - Thanh Vy - 07.T T 0666 x

Ngọc Bình - Thanh Vy - 09.T T 0707x

Ngọc Bình - Thanh Vy - 6.T T 9840

Ngọc Bình - Thanh Vy - 4.T T 0078x

Ngọc Bình - Thanh Vy - 2.T T 0051

Ngọc Bình - Thanh Vy - 5.T T 9825

Ngọc Bình - Thanh Vy - 8.T T 9999

Ngọc Bình - Thanh Vy - 06.T T 0454

Ngọc Bình - Thanh Vy - 03.T T 0352

Ngọc Bình - Thanh Vy - 01.T T 0317 copy

Ngọc Bình - Thanh Vy - 05.T T 0381

Ngọc Bình - Thanh Vy - 14.T T 9274

Ngọc Bình - Thanh Vy - 16.T T 9310

Ngọc Bình - Thanh Vy - 20.T T 9414

Ngọc Bình - Thanh Vy - 22.T T 9525

Ngọc Bình - Thanh Vy - 19.T T 9346

Ngọc Bình - Thanh Vy - 15.T T 9301

Ngọc Bình - Thanh Vy - 18.T T 9332

Ngọc Bình - Thanh Vy - 13.T T 9272

Ngọc Bình - Thanh Vy - 11.T T 9218

Ngọc Bình - Thanh Vy - 10.T T 9199

Ngọc Bình - Thanh Vy - 08.T T 9153

Ngọc Bình - Thanh Vy - 07.T T 0899

Ngọc Bình - Thanh Vy - 17.T T 9710

Ngọc Bình - Thanh Vy - 16.T T 9687

Ngọc Bình - Thanh Vy - 19.T T 9730

Ngọc Bình - Thanh Vy - 14.T T 9616

Ngọc Bình - Thanh Vy - 13.T T 9616 c

Ngọc Bình - Thanh Vy - 01.T T 0106

Ngọc Bình - Thanh Vy - 03.T T 0280

Bài sau
Tuấn Anh – Thảo Tiên
Bài trước
Đình Quý – Thuỷ Triều

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu