Nei Jen – My Chau

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Đà Nẵng, Hội An

Nei Jen - My Chau - nei jen my chau
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 2
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 3
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 4
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 5
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 6
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 7
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 8
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 9
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 10
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 11
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 12
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 13
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 14
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 15
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 16
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 17
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 18
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 19
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 20
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 21
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 22
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 23

Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 24
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 25
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 26
Nei Jen - My Chau - nei jen my chau 27

Bài sau
Hoàng Quang – Khánh Vân
Bài trước
Hồng Giao – Trúc Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu