Minh Tuấn – Thanh Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Thịnh Trần, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Xanh, Studio - Phim Trường

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang15.6

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang16.7

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang05.13

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang04.12

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang03.11

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang14.5

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang17.8

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang18.9

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang02.10

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang11.2

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang01.1

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang06.14

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang10.18

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang09.17

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang13.4

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang12.3

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang08.16

Minh Tuấn - Thanh Trang - Minh Tuấn Thanh Trang07.15

Bài sau
Văn Điệp – Quỳnh Như
Bài trước
Công Phú – Hoàng Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu