Minh Tuấn – Thái Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Kim Huyền, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 2
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 3
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 1
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 4
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 5
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 6
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 18
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 17
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 16
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 15
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 14
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 13
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 12
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 11
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 7
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 8
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 10
Minh Tuấn - Thái Phương - minh tuan thai phuong 9

Bài sau
Huỳnh Hùng – Ngọc Bích
Bài trước
Thiên Bình – Vũ Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu