Minh Tuấn – Phương Trinh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Beo Adobe, Hoàng Quốc Hội, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Hội An, Yên Retreat

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh11.19

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh10.18

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh15.22

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh16.23

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh17.24

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh14.21

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh13.20

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh03.11

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh04.12

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh05.13

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh09.17

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh08.16

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh07.15

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh06.14

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh12.2

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh02.10

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh01.1

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh33.7

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh32.6

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh31.5

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh34.8

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh30.4

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh35.9

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh23.3

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh29.35

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh28.34

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh27.33

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh26.32

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh25.31

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh24.30

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh18.25

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh19.26

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh21.28

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh20.27

Minh Tuấn - Phương Trinh - Vũ Tú Phương Trinh22.29

Bài sau
Chris – Hạnh
Bài trước
Tuấn Anh – Ngọc Thảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu