Minh Tuấn – Nguyên Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Resort

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 14

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 15

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 18

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 17

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 16

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 1

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 2

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 3

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 4

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 21

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 22

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 23

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 24

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 25

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 5

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 7

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 6

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 9

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 10

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 8

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 13

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 12

Minh Tuấn - Nguyên Phương - minh tuan nguyen phuong 11

Bài sau
Begin Again Concept
Bài trước
Jin Feng – Trà My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu