Minh Tuấn – Hạ Vy

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Linh Xinh, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Yên Retreat

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy11.Untitled 1

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy10.9

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy09.8

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy08.7

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy02.10

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy01.1

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy03.2

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy07.6

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy6.6

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy06.5

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy7.7

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy5.5

Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy2.2Minh Tuấn - Hạ Vy - Minh Tuan Ha Vy1.1

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh9

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh8

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh6

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh5

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh4

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh3

Minh Tuấn - Hạ Vy - binh minh2

Bài sau
Quốc Huy – Thuỳ Trang
Bài trước
Hồ Tỉnh – Bằng Giang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu