Minh Tuấn – Diệu Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Phim trường, street style, Studio - Phim Trường

Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 10
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 16
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 11
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 14
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 15
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 12
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 13
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 17
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 18
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 19
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 20
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 21
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 22
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 23
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 24
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 26
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 25
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 27
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 28
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 30
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 29
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 1
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 2
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 4
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 3
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 9
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 6
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 7
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 8
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 5
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 31
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 32
Minh Tuấn - Diệu Linh - minh tuan dieu linh 33

Bài sau
Minh Quyền – Zaw Ashley
Bài trước
Minh Bảo – Kiều Vân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu