Minh Trí – Thuý Uyên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu gỗ lim, Cung An Định, Hồ Đắc Di, Huế

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen08.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên01.1

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên02.10

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên03.11

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên04.12

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên05.2

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên06.3

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên08.5

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên09.6

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên10.7

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên11.8

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Trí Thuý Uyên12.9

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen05.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen16.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen12.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen15.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen14.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen17.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen01.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen09.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen10.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen11.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen13.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen19.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen18.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen02.

Minh Trí - Thuý Uyên - Minh Tri Thuy Uyen03.

Bài sau
Tiến Đạt – Thanh Hương
Bài trước
Xuân Hưng – Trúc Chi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu