Minh Thành – Thuỳ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lanh, Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bờ sông Hương, Chợ Đông Ba, Đại Nội Huế, Huế, Studio

Minh Thành - Thuỳ Trang - 5.05

Minh Thành - Thuỳ Trang - 6.06

Minh Thành - Thuỳ Trang - 4.04

Minh Thành - Thuỳ Trang - 1.01

Minh Thành - Thuỳ Trang - 3.03

Minh Thành - Thuỳ Trang - 2.02

Minh Thành - Thuỳ Trang - 5.4

Minh Thành - Thuỳ Trang - 2.03

Minh Thành - Thuỳ Trang - 4.2

Minh Thành - Thuỳ Trang - 3.1

Minh Thành - Thuỳ Trang - 1.02

Minh Thành - Thuỳ Trang - 3.HN 6

Minh Thành - Thuỳ Trang - 6.QUOC

Minh Thành - Thuỳ Trang - 2.HN 10

Minh Thành - Thuỳ Trang - 4.HN 9

Minh Thành - Thuỳ Trang - 1.1 10

Minh Thành - Thuỳ Trang - 6.6 4

Minh Thành - Thuỳ Trang - 1.1 11

Minh Thành - Thuỳ Trang - 3.3 9

Minh Thành - Thuỳ Trang - 2.2 9

Minh Thành - Thuỳ Trang - 4.4 7

Minh Thành - Thuỳ Trang - 5.5 5

Bài sau
Hình cưới đẹp Biển Thuận An – Huế
Bài trước
Thanh Sơn – Diễm My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu