Minh Quyền – Zaw Ashley

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Nhi Trương, Quốc Phạm, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Hồ Xanh, Hội An

Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 4
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 2
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 6
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 5
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 3
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 1
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 7
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 8
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 9
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 10
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 12
Minh Quyền - Zaw Ashley - minh quyen ei thin zar zaw 11

Bài sau
Xuân Cường – Vũ Trang
Bài trước
Minh Tuấn – Diệu Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu