Minh Mẫn – Minh Thư

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Thắng Trương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường

Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 1
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 2
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 3
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 4
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 5
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 6
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 7
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 8
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 9
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 10
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 11
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 12
Minh Mẫn - Minh Thư - minh man minh thu 13

Bài sau
Minh Kỳ – Thuý Hằng
Bài trước
Khánh Nguyễn – Yến Lê

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu