Minh Kỳ – Thuý Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Lăng Cô

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 14

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 24

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 25

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 26

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 27

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 28

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 29

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 30

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 31

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 10

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 6

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 7

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 8

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 9

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 1

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 2

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 3

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 4

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 11

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 12

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 22

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 23

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 13

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 15

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 16

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 20

Minh Kỳ - Thuý Hằng - minh ky thuy hang 5

Bài sau
Tất Công – Anh Trâm
Bài trước
Minh Mẫn – Minh Thư

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu