Minh Khánh – Ngọc Quỳnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Chimi, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Resort

Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 2
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 1
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 3
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 4
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 9
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 10
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 8
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 7
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 5
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 6
Minh Khánh - Ngọc Quỳnh - minh khanh ngoc quynh 11

Bài sau
Nguyên Dương – Yến Trần
Bài trước
Thắng Nguyễn – Thạch Đình

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu