Minh Huy – Hoài Trâm

MAI WEDDING
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Concept chụp ảnh cưới, Đà Nẵng, Hồ Xanh

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 10

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 9

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 8

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 6

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 12

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 11

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 7

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 4

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 5

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 1

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 2

Minh Huy - Hoài Trâm - minh huy hoai tam 3

Bài sau
Đức Tài – Hoàng Hoa
Bài trước
Minh Thành – Phượng Huyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu