Minh Hiếu – Ngọc Anh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Trần Hiếu, Trương Quỳnh Trang
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh04

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh07

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh08

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh09

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh14

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh13

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh05

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh06

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh20

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh21

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh22

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh11

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh01

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh02

Minh Hiếu - Ngọc Anh - Minh Hai Ngoc Anh03

Bài sau
Duy Khánh – Lan Anh
Bài trước
Viết Vũ – Thị Cẩm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu