Minh Đức – Như Huỳnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Khương Xoăn, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 2

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 1

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 12

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 15

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 13

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 9

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 11

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 10

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 8

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 7

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 6

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 5

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 4

Minh Đức - Như Huỳnh - minh duc nhu huynh 3

Bài sau
Văn An – An Viên
Bài trước
Phước Hữu – Hà Tiên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu