Minh Đăng – Nhật Tâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thắng Trương
Địa điểm chụp: Huế

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam02

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam03

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam04

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam05

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam06

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam07

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam08

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam01

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam09

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam10

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam11

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam12

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam13

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam14

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam15

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam16

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam18

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam31

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam30

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam29

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam32

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam33

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam34

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam35

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam36

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam28

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam27

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam26

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam25

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam24

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam23

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam22

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam21

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam20

Minh Đăng - Nhật Tâm - MinhDang NhatTam19

Bài sau
Thành Ngọc – Hải Trần
Bài trước
Việt Cường – Hải Âu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu