Minh Chính – Mỹ Nhân

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Xinh, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Đà Nẵng, Đèo Hải Vân, Hội An, Lăng Cô

Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 2
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 3
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 4
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 5
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 6
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 7
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 8
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 9
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 10
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 11
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 12
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 13
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 14
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 15
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 16
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 17
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 18
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 19
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 20
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 21
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 22
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 23
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 24
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 25
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 26
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 27
Minh Chính - Mỹ Nhân - minh chinh my nhan 28

Bài sau
Văn Diên – Thiên Mi
Bài trước
Khánh Nguyễn – Dung Nguyễn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu