Minh Bình – Hoa Tiên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đèo Hải Vân, Lăng Cô

Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 2
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 3
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 4
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 5
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 6
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 7
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 8
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 9
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 10
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 11
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 12
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 13
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 14
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 15
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 16
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 17
Minh Bình - Hoa Tiên - minh binh hoa tien 18

Bài sau
Tuấn Kiệt – Hồng Ngọc
Bài trước
Hình cưới đẹp Bồ Câu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu