Minh Bảo – Kiều Vân

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An, Lăng Cô

Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 19
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 20
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 21
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 16
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 15
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 14
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 17
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 18
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 22
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 23
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 24
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 25
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 26
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 27
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 28
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 11
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 12
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 13
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 1
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 2
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 3
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 4
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 5
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 6
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 7
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 8
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 9
Minh Bảo - Kiều Vân - minh bao kieu van 10

Bài sau
Minh Tuấn – Diệu Linh
Bài trước
Hình đẹp cỏ lau

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu