Mạnh Cường – Hồng Hạnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Huyền, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bồ Câu, Hội An, Lăng Cô

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh01.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh08.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh15.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh04.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh03.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh07.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh16.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh14.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh13.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh05.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh06.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh09.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh10.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh11.

Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh12.Mạnh Cường - Hồng Hạnh - Manh Cuong Hong Hanh02.

Bài sau
Concept Fly Me To The Moon
Bài trước
Dương Băng – Ngọc Ánh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu