Mai Long – Hải Yến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Phì Phú, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Mai Long - Hải Yến - 01.2

Mai Long - Hải Yến - 05.THAG3945x

Mai Long - Hải Yến - 07.THAG3961x

Mai Long - Hải Yến - 02.THAG3892x

Mai Long - Hải Yến - 03.THAG3925x

Mai Long - Hải Yến - 09.THAG3983x

Mai Long - Hải Yến - 08.THAG3966x

Mai Long - Hải Yến - 04.THAG3931x

Mai Long - Hải Yến - 06.THAG3948x

Mai Long - Hải Yến - 07.K 16

Mai Long - Hải Yến - 06.K 15

Mai Long - Hải Yến - 13.K 5

Mai Long - Hải Yến - 12.K 5.

Mai Long - Hải Yến - 10.K 3

Mai Long - Hải Yến - 08.K 2.

Mai Long - Hải Yến - 01.K 1

Mai Long - Hải Yến - 09.K 2

Mai Long - Hải Yến - 02.K 10.

Mai Long - Hải Yến - 05.K 11

Mai Long - Hải Yến - 04.K 11.

Mai Long - Hải Yến - 03.K 10

Mai Long - Hải Yến - 17.K 8

Mai Long - Hải Yến - 16.K 8.

Mai Long - Hải Yến - 15.K 7

Mai Long - Hải Yến - 14.K 6

Mai Long - Hải Yến - 18.K 9

Bài sau
Thái Trung – Thúy Loan
Bài trước
Phóng sự ngày cưới: Anh Tuấn – Tố Nga

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu