Lộc Phúc – Phương Ngọc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Duc Lee, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 1 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 2

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 3 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 4 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 5 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 6 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 7 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 8 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 9 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 10 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 11 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 12 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 13 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 14 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - 15 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - Untitled1 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - Untitled2 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - Untitled3 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - Untitled4 copy

Lộc Phúc - Phương Ngọc - Untitled6 copy

Bài sau
Hình cưới đẹp tại Nhà thờ Phủ Cam
Bài trước
Hình cưới đẹp tại đồi đất Hồ Đắc Di – Huế

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu