Lâm Sơn – Ánh Ly

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Huy Trần, Thanh Huyền, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Hội An

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh1.Lam Son Anh Linh07

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh7.Lam Son Anh Linh13

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh6.Lam Son Anh Linh12

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh5.Lam Son Anh Linh11

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh4.Lam Son Anh Linh10

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh3.Lam Son Anh Linh09

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh2.Lam Son Anh Linh08

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh9.118826525 1476842915841908 5625426905353074886 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh2.118639686 1476842272508639 664738161980902013 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh5.118696242 1476842225841977 1567767625140955504 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh8.118787683 1476842262508640 7331488422806284109 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh6.118702554 1476842995841900 9030983590555570357 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh3.118642709 1476842975841902 1339994543688240214 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh1.118599131 1476841599175373 6681707197932898129 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh4.118653714 1476841532508713 596980145203512352 o

Lâm Sơn - Ánh Ly - Tuấn Anh Ngọc Anh7.118706623 1476841622508704 1828269923188631170 o

Bài sau
Thành Việt – Ngọc Tú
Bài trước
Tuấn Anh – Ngọc Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu