Lâm Bin – Diễm My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bee Ly, Trần Hiếu, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đường cong Intercon, street style, Studio

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my01

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my02

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my03

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my04

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my05

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my06

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my07

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my11

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my12

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my13

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my14

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my15

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my16

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my17

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my18

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my19

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my20

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my21

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my22

Lâm Bin - Diễm My - lâm bình diễm my09

Bài sau
Thiên Ân – Su Nguyễn
Bài trước
Hoàng Sơn – Anh Vương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu