Kwong Kit – Lok Alison

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 33

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 29

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 40

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 45

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 43

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 44

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 47

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 32

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 31

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 30

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 48

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 41

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 39

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 38

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 37

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 42

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 36

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 35

Kwong Kit - Lok Alison - luu ban nhap tu dong 34

Bài sau
Công Hoàng – Ngọc Trinh
Bài trước
Anh Đức – Nguyễn Tuyết

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu