Kim Cương – Ngọc Vi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Phì Phú, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Lăng Cô

Kim Cương - Ngọc Vi - 02.2

Kim Cương - Ngọc Vi - 01.1

Kim Cương - Ngọc Vi - 03.3

Kim Cương - Ngọc Vi - 07.5F6A1893xxx

Kim Cương - Ngọc Vi - 10.5F6A1915

Kim Cương - Ngọc Vi - 04.5F6A1871

Kim Cương - Ngọc Vi - 05.5F6A1878

Kim Cương - Ngọc Vi - 15.5F6A2037 copy

Kim Cương - Ngọc Vi - 14.5F6A1998

Kim Cương - Ngọc Vi - 08.5F6A1898

Kim Cương - Ngọc Vi - 26.5F6A2435

Kim Cương - Ngọc Vi - 17.5F6A2108

Kim Cương - Ngọc Vi - 21.5F6A2194

Kim Cương - Ngọc Vi - 22.5F6A2254 copy

Kim Cương - Ngọc Vi - 16.5F6A2089x

Kim Cương - Ngọc Vi - 19.5F6A2182

Kim Cương - Ngọc Vi - 24.5F6A2393

Kim Cương - Ngọc Vi - 25.5F6A2397

Kim Cương - Ngọc Vi - 23.5F6A2381

Kim Cương - Ngọc Vi - 08.5F6A0567

Kim Cương - Ngọc Vi - 01.5F6A0387

Kim Cương - Ngọc Vi - 04.5F6A0476 copy

Kim Cương - Ngọc Vi - 11.5F6A0859 Recovered

Kim Cương - Ngọc Vi - 06.5F6A0534

Kim Cương - Ngọc Vi - 10.5F6A0759

Kim Cương - Ngọc Vi - 09.5F6A0596

Kim Cương - Ngọc Vi - 07.5F6A0562

Kim Cương - Ngọc Vi - 02.5F6A0448

Bài sau
Anh Khoa – Lương Huyền
Bài trước
Chí Thắng – Hương Lan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu