Khương – Hiền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Cát Vàng, Hồ Trước Đông

Khương - Hiền - Khương Hiền21.Khuong Hien67

Khương - Hiền - Khương Hiền19.Khuong Hien63

Khương - Hiền - Khương Hiền18.Khuong Hien62

Khương - Hiền - Khương Hiền17.Khuong Hien58

Khương - Hiền - Khương Hiền16.Khuong Hien54

Khương - Hiền - Khương Hiền10.Khuong Hien34

Khương - Hiền - Khương Hiền11.Khuong Hien38

Khương - Hiền - Khương Hiền12.Khuong Hien44

Khương - Hiền - Khương Hiền13.Khuong Hien48

Khương - Hiền - Khương Hiền14.Khuong Hien51

Khương - Hiền - Khương Hiền15.Khuong Hien53

Khương - Hiền - Khương Hiền09.Khuong Hien33

Khương - Hiền - Khương Hiền08.Khuong Hien29

Khương - Hiền - Khương Hiền07.Khuong Hien28

Khương - Hiền - Khương Hiền06.Khuong Hien27

Khương - Hiền - Khương Hiền05.Khuong Hien19

Khương - Hiền - Khương Hiền04.Khuong Hien18

Khương - Hiền - Khương Hiền03.Khuong Hien15

Khương - Hiền - Khương Hiền02.Khuong Hien14

Khương - Hiền - Khương Hiền01.Khuong Hien12

Khương - Hiền - Khương Hiền28.Khuong Hien69

Khương - Hiền - Khương Hiền29.Khuong Hien70

Khương - Hiền - Khương Hiền30.Khuong Hien71 1

Khương - Hiền - Khương Hiền31.Khuong Hien72 1

Khương - Hiền - Khương Hiền32.Khuong Hien73 1

Khương - Hiền - Khương Hiền33.Khuong Hien74 1

Khương - Hiền - Khương Hiền34.Khuong Hien75 1

Khương - Hiền - Khương Hiền35.Khuong Hien76 1

Khương - Hiền - Khương Hiền36.Khuong Hien77 1

Khương - Hiền - Khương Hiền37.Khuong Hien78 1

Khương - Hiền - Khương Hiền38.Khuong Hien79 1

Khương - Hiền - Khương Hiền39.Khuong Hien80 1

Khương - Hiền - Khương Hiền40.Khuong Hien81

Khương - Hiền - Khương Hiền41.Khuong Hien82

Khương - Hiền - Khương Hiền42.Khuong Hien83

Khương - Hiền - Khương Hiền43.Khuong Hien84

Khương - Hiền - Khương Hiền44.Khuong Hien85

Khương - Hiền - Khương Hiền45.Khuong Hien86

Khương - Hiền - Khương Hiền46.Khuong Hien87

Khương - Hiền - Khương Hiền47.Khuong Hien88

Khương - Hiền - Khương Hiền48.Khuong Hien89

Khương - Hiền - Khương Hiền49.Khuong Hien90

Khương - Hiền - Khương Hiền50.Khuong Hien91

Khương - Hiền - Khương Hiền51.Khuong Hien92

Khương - Hiền - Khương Hiền52.Khuong Hien93

Bài sau
Văn Trọng – Kim Tuyết
Bài trước
Trung Lân – Thương Thương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu