Khánh Tùng – Trúc Vi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Song Nữ, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An, Phim trường

Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 23
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 22
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 21
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 24
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 18
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 19
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 17
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 16
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 15
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 20
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 2
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 1
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 3
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 4
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 5
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 6
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 7
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 8
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 9
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 10
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 13
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 12
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 14
Khánh Tùng - Trúc Vi - khanh tung truc vi 11

Bài sau
Vĩnh Cường – Nhật Trâm
Bài trước
Phi Long – Ý Nhi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu