Khánh Toàn – Mỹ Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Chimi, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An, Lăng Cô

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 12

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 8

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 7

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 1

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 9

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 10

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 11

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 6

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 2

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 3

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 4

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh 5

Khánh Toàn - Mỹ Linh - khanh toan my linh

Bài sau
Hình cưới đẹp Studio
Bài trước
Văn Bình – Cẩm Nhung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu