Khánh Nguyễn – Yến Lê

MAI WEDDING
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Cầu Tình Yêu, Đà Nẵng, Lăng Cô

Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 17
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 18
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 19
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 13

Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 14
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 15
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 16
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 12
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 11
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 10
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 9
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 8
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 7
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 6
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 5
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 4

Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 3
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 2
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le 1
Khánh Nguyễn - Yến Lê - khanh nguyen yen le

Bài sau
Minh Mẫn – Minh Thư
Bài trước
Lâm Phát – Hoàng Ngân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu