Khánh Nguyễn – Dung Nguyễn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, ĐInh Phương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Đà Nẵng

Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 2
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 3
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 4
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 5
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 6
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 7
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 8
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 9
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 10
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 11
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 12
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 13
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 14
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 15
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 16
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 17
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 18
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 19
Khánh Nguyễn - Dung Nguyễn - khanh nguyen dung nguyen 20

Bài sau
Minh Chính – Mỹ Nhân
Bài trước
Trần Tú – Kim Ngân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu