Kevin – Oanh Kiều

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Noo Trần, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu gỗ lim, Đại Nội Huế, Huế, Nhà thờ Phú Cam, Resort Lagoon

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 12

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 11

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 10

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 9

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 8

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 7

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 6

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 5

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 4

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 3

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 2

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 16

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 15

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 18

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 14

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 13

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 19

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 20

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 21

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 22

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 23

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 24

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 17

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu

Kevin - Oanh Kiều - kevin oanh kieu 1

Bài sau
Vũ Tú – Nguyễn Dung
Bài trước
Đại Hải – Hoàng My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu