Huỳnh Hùng – Ngọc Bích

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An, Novotel

Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 9
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 10
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 11
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 7
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 8
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 5
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 6
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 1
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 2
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 3
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 4
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 12
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 13
Huỳnh Hùng - Ngọc Bích - huynh hung ngoc bich 14

Bài sau
Hoàng Lâm – Hải Khánh
Bài trước
Minh Tuấn – Thái Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu