Huy Trần – Tuyết Mai

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Phương Lâm Nguyễn, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Bồ Câu, Hội An

Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 2
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 3
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 4
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 5
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 6
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 7
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 8
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 9
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 10
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 11
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 12
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 13
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 14
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 15
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 16
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 17
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 18
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 19
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 20
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 21
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 22
Huy Trần - Tuyết Mai - huy tran tuyet mai 23

Bài sau
Quốc Hội – Như Quỳnh
Bài trước
Thành An – Anh Thư

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu