Hữu Vương – Lan Anh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Linh Bo
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 31

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 32

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 24

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 25

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 30

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 28

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 23

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 22

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 21

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 19

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 33

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 34

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 27

Hữu Vương - Lan Anh - luu ban nhap tu dong 35

Bài sau
Quốc Thắng – Quý Liên
Bài trước
Bảo Quốc – Trà My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu