Hữu Thành – Thanh Thuý

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 1

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 3

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 7

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 6

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 12

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 2

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 9

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 4

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 5

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 10

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 11

Hữu Thành - Thanh Thuý - huu thanh thanh thuy 8

Bài sau
Đại Hải – Thị Sang
Bài trước
Chí Cường – Lệ Quyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu