Hữu Quốc – Minh Thương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Ngũ Hành Sơn, Studio - Phim Trường

Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 2
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 3
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 4
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 5
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 6
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 7
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 8
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 9
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 10
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 11
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 12
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 13
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 14
Hữu Quốc - Minh Thương - huu quoc minh thuong 15

Bài sau
Tobias – Ngọc Hạnh
Bài trước
Ngọc Vui – Thu Hằng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu