Hữu Phước – Thanh Thảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quang, Quốc Phạm, Thuý Artist, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Resort Intercontinental

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 23

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 22

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 24

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 25

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 12

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 7

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 4

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 15

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 17

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 16

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 10

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 20

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 19

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 18

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 3

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 2

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 1

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 5

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 8

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 6

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 9

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 13

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 14

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 21

Hữu Phước - Thanh Thảo - huu phuoc thanh thao 11

Bài sau
Hữu Việt – Thanh Hương
Bài trước
Hoàng Thái – Đông Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu