Hữu Huỳnh – Thanh Hải

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Khương Xoăn, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hồ Trước Đông, Yên Retreat

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải02.11

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải15.5

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải14.4

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải13.3Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải17.7

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải16.6

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải11.2

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải18.8

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải19.9

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải20.UntitledHữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải21.Untitled2

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải01.10

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải10.19

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải09.18

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải04.13

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải05.14

Hữu Huỳnh - Thanh Hải - Hữu Huỳnh Thanh Hải12.20

Bài sau
Xuân Viên – Phương Uyên
Bài trước
Quang Vinh – Linh Chi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu